Page 20

klippotequet

20 Lærlingene, fremtidens frisører Lærlingene er under bedriftens ansvar under læretiden og er en berikelse for bedriften på mange måter: - De observerer og lærer av frisørene, som da hele tiden må yte sitt aller beste for å være gode forbilder. - De stiller spørsmål, så de andre ansatte må holde seg godt oppdatert og for å kunne svare riktig. - De har en herlig ung vitalitet som smitter over på de voksne frisørene. - De bidrar med å oppdatere frisørene på hva som rører seg i motebildet blant de yngre kundene våre. - De hjelper frisørene mens de lærer, og bidrar dermed til effektivitet i salongen. - De er englene våre i en travel hverdag, vi hadde ikke klart oss uten dem, men de hadde jo heller ikke klart seg uten oss. «Vinn vinn» situasjon med andre ord. Lærlingene trener på modeller to dager i uka. De følger egne individuelle treningsplaner. I vår store bedrift har vi spesialister innenfor forskjellige felt i vårt fag. Lærlingene drar nytte av dette ved at det er forskjellige frisører som har ansvaret for treningsdagene, i tillegg til Åge som har hovedansvaret. Lærlingene må selvfølgelig øve på alt innenfor læreplanen for frisørfaget, men de kan også få lov til å fordype seg innenfor et spesialfelt innenfor faget, hvis de har en ekstra interesse for det. Det er veldig spennende å følge en lærlings løp frem mot svenneprøven ved utløpet av læretiden. Det er som oftest en veldig stor utvikling fra start til slutt, hvor målet er at lærlingen ender opp med et svennebrev i hånda. Har innsatsen vært god og lærlingen passer godt inn i salongens miljø, vil han/hun som oftest få tilbud om fast ansettelse som frisør etterpå. Som lærling i et yrkesfag har man dessuten lønn under utdannelsen, i motsetning til andre studier. Man slipper dermed å starte sitt unge liv på egne ben med store studielån som må nedbetales. Mange gode grunner til å velge dette fantastiske yrke som levebrød. Som en lærling selv sa under en treningsdag: «Tenk å leve av å gjøre folk fornøyde, fine og glade da»! Sånn er faktisk vår hverdag!


klippotequet
To see the actual publication please follow the link above